Jakub Smolarek


Trener mentalny kadry, biznesmen i właściciel kilku firm na terenie Wielkiej Brytanii. Założył projekt How Succeed- prowadzi wywiady z milionerami na temat ich drogi do sukcesu. Jest coachem biznesowym.

Osiągnięcia zawodowe:

  • Właściciel zespołu biznesów INNOVATE w Wielkiej Brytanii
  • Założyciel londyńskiego stowarzyszenia Hurricane of Hearts Muscle Relaxant Fluoxetine online od 2011
  • Kreator charytatywnego projektu How Succeed
  • Mentor biznesowy i właściciel Jake Smolarek Coaching

Osiągnięcia trenerskie i menadżerskie:

order Baclofen online

  • Główny mentor mentalny w Hurricane of Hearts
  • Wspołtwórca planów marketingowych i biznesowych Hurricane of Hearts
  • Menager Kadry Narodowej Kiteraicingu odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy
  • Szkoleniowiec ze strategii biznesu, zarządzania czasu, sprzedaży
  • Mentor mentalny start-upów